Skip to main content
Transnak

Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız, değerlere saygılı, katılımcı, çağdaş, iş güvenliği ve iş güvencesinin maksimum seviyede olduğu, ergonomik, iş yaşam dengesinin kurulabildiği, bedensel ve zihinsel mutluluk seviyesi yüksek çalışanlar yaratmaktır.

Kurum Kültürümüz çerçevesinde çalışanlarımıza toplu olarak değil bireysel bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır.

Her bir çalışanımızın yetenekleri ve sahip olduğu yetkinlikleri göz önüne alınarak değerlendirmelerinin yapılması ve kurum politikalarının bu şekilde şekillendirilmesi, eğitim, gelişim ihtiyacının karşılanması, kariyer basamaklarını tırmanmasına yardımcı olunması yönetim olarak bizim en değer verdiğimiz hedeflerimizdendir.

transnak kariyer

Kariyer ve Eğitim

Şirketimiz özellikle kuşak farklılıklarını göz önünde bulundurarak ve yeni neslin bizlerin geleceği olduğunun farkında olarak adımlar atmaktadır. Kariyer yollarının görülemediği bir şirkette çalışmak istemeyen, adımlarını daha emin atan ve özgüveni yüksek çalışma arkadaşlarımıza oluşturduğumuz yönetimsel sistemlerle kariyer yollarını daha iyi görebilmelerini sağlamaktayız.

Kariyer ilerlemelerini gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek gerek online, gerekse yüz yüze eğitimler şeklinde iç ve dış eğitimlerimizi düzenlemekteyiz. Eğitimlerini alan çalışma arkadaşlarımız bu eğitimler doğrultusunda kariyerlerine katkıda bulunmanın yanında şirketimizde de verimlilik adına birçok başarılara imza atmaktadırlar.

Kurum Kültürümüz

Katılımcı yönetim anlayışı ile kurumumuzda çalışanlarımız ile birlikte fikir birliğinde yönetim kararları alınmaktadır. Şirketimizi, güven duygusunun arttığı, aidiyet duygusunun her zaman hissedildiği, şirketlerini kendi şirketleriymiş gibi benimseyerek çalışmaların yürütüldüğü bir kuruma dönüştürdük.

Uygun işe uygun nitelikte çalışanın yerleştirilmesi ve iş tatminine ulaştırılması en temel prensibimiz olmuştur. Performans sistemimizle yetkinliklerin profesyonel bir şekilde belirlenmesi ve bu yetkinliklerin gerektirdiği şekilde işlerin organize edilmesi temellerine dayanarak, çalışanlarımızın iş yaşam dengesini sağlamak en temel prensibimiz olmaktadır.

İşe gelirken, işe gitmek yerine huzurlu bir şekilde görevini yapmak ve ayakların daima ileriye gitmesi yönetimimiz için en dikkat edilmesi gereken çalışma prensibidir.

Ücret Politikamız

Yetkinlik bazlı performans sistemimiz ile görev tanımlarına uygun şekilde çalışan çalışma arkadaşlarımızın adil ücretlendirme sistemimize dahil edilmesi motivasyon artışıyla sonuçlanmaktadır. Ekonomik koşulları iyileşmiş ve iş güvencesine sahip çalışanlarımızın olması, yaptıkları işten daha fazla mutluluk duyduklarını bizlere göstermiştir.

Sınıflandırılan işlerin gerektirdiği sorumluluklar, nitelikler, kıdem, eğitim düzeyi, işlerin gerektirdiği teknik ve sosyal bilgi birikiminin ölçümlenerek ücret skalalarının oluşturulduğu ve bu skalalar çerçevesinde ülke, şehir koşulları da göz önüne alınarak bir ücretlendirme politikası geliştirmiş bulunuyoruz.

transnak kariyer

Başvuru