Skip to main content

Kalite Yönetim Sistemimiz

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek mümkünse, daha fazlasını başarabilmek hedefi ile çalışır, Kalite Yönetim Sistemlerimizle ulusal ve uluslararası standartların tümünü sağlar, belgelendirir ve bu standartların gereklerini karşılayan etkin bir yönetim sistemi uygularız.

kalite sistemimiz

Güçlü Altyapı

Güçlü altyapımız ve bilgi birikimimiz ile rekabet avantajı yaratarak müşterimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımız yararına sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirir, uluslararası pazarda rekabet ederek ulusal markamızı uluslararası platformlara taşırız.

transnak güçlü altyapı